Bình Thạnh

Phường 1

Địa chi Tên nhà thuốc Số điện thoại
88 Vũ Tùng Đại Phước Xuân 02838430148

Phường 5

Địa chi Tên nhà thuốc Số điện thoại
25B Nguyễn Thượng Hiền My Phương 0938926810


Phường 13

Địa chi Tên nhà thuốc Số điện thoại
428B Nơ Trang Long Minh Hường 02835532116

Phường 14

Địa chi Tên nhà thuốc Số điện thoại
20 Lê Quang Định Âu Dược 0903207890

Phường 19

Địa chi Tên nhà thuốc Số điện thoại
79/22 Phạm Viết Chánh Trí Thiện 2 0983330673

Phường 22

Địa chi Tên nhà thuốc Số điện thoại
135/1 Nguyễn Hữu Cảnh Đức Hạnh 0937091617

Phường 26

Địa chi Tên nhà thuốc Số điện thoại
199 Nguyễn Xí Miền Đông 0918698666

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.