Cà mau

TP. Cà mau

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
10C Trưng Nhị, Phường 2 Vĩnh Thuận 0945633929
09 Lý Thái Tôn, Phường 2 Nhà Thuốc Số 1 0913102780
136 Nguyễn Tất Thành, Phường 8 Mỹ Anh 0945091927
36 Đề Thám, Phường 2 Đức An Đường 0918661616

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.