Quận 11

Phường 12

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
163, Lãnh Binh Thăng Anh Vũ 0937.989.496

Phường 13

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
92,Nguyễn Thị Nhỏ Việt Đức 0949.162.569

Phường 14

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
26, Ông Ích Khiêm Nhơn Chúng Đường 028.386.58413

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ