Quận 4

Phường 3

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
269 Tôn Thất Thuyết Kim Phát Dược Phòng 0908354436

Phường 4

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
22 Vĩnh Hội Bảo Long 02838254936

Phường 5

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
296 Khánh Hội Hữu Nghị III 0948368228

Phường 9

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
269 Lô K , Hoàng Diệu Sao Mai 0918364334

Phường 12

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
30,Hoàng Diệu , Nhà thuốc Số 36 0783331314

Phường 15

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
253 Tôn Đản Thanh Tuyền 0778989500

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.