Quận 6

Phường 2

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
1E Phạm Đình Hổ Á Châu 0775645659
96 Phạm Đình Hổ Tân Quang Huy I 0906688824

 
Phường 3

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
32 Phạm Phú Thứ An Phúc 0936406553

 
Phường 5

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
67 A Hậu Giang Á Châu 4 0993780744

 
Phường 9

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
125 ,Minh Phụng,P.9 Khánh Tâm 0949097068

 
Phường 10

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
64 đường Số 26 Diệu Thảo 0909777896

 
Phường 11

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
245 A Nguyễn Văn Luông Thiện Mỹ 0908697410
68 đường Số 26 Hiền Ngọc Dược 0583939456


Phường 12

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
 468/9 Nguyễn Văn Luông Minh Phú 0939180163

 
Phường 13

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
86 Bà Hom Ngọc Hương 0941223538

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.