Quận 8

Phường 1

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
361 Tùng Thiện Vương Kiến Sanh 0903718429

Phường 2

Địa chỉ  Tên nhà thuốc Số điện thoại
164 Dương Bá Trạc Ngọc Mai 0933126512

Phường 3

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
170 Âu Dương Lân Yến Nhi 0912976508

Phường 4

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
2B Lô 22, Phạm Thế Hiển Hưng Tuấn 0344239360

Phường 5

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
98 Bùi Minh Trực Bảo Như 0908690466

Phường 6

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
2023 Phạm Thế Hiển Minh Quang 0908079616

Phường 9

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
471 Hưng Phú Mỹ Huệ 0909886854

Phường 10

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
59 Dã Tượng Gia Khang 0908525487

Phường 18

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
24 Lương Văn Can Mộc An 0817861555

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.