Trà Vinh

TP. Trà Vinh

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
119 Lê Lợi, Phường 3 Huệ Quần 0949218998

Huyện Cầu Ngang

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 3 Dương Công Nữ, Khóm Ninh Thuận A, TT Cầu Ngang Thái Sơn Ký 0907322828
25 Đề Triệu, TT Cầu Ngang Đại Đồng 0902047102

Huyện Duyên Hải

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
64 Phạm Văn Nuôi, Khu 1, Phường 1 Vĩnh Minh 0919899272

Huyện Cầu Kè

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
20 Trần Phú, TT Cầu Kè Nhuận Hòa Đường 0939689848

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.